EEN GOED GESPREK, IN STILTE

Spreken de bespiegelingen die je op deze website kunt lezen je aan en heb je behoefte om daar met mij bij stil te staan, dan nodig ik je uit contact op te nemen voor een afspraak.

 

Tijd om stil te staan bij zaken die je ter harte gaan. Ruimte voor helderheid en bezieling. Dat is wat ik je bied in een gesprek op basis van stilte.

In een informele sfeer, waarin oordelen tijdelijk opgeschort worden, en met een onderzoekende houding, kunnen we dan naar jouw ervaringen en vragen kijken.  Even niets moeten, niet reageren op de prikkels van alledag. Je laten verrassen door wat er zich spontaan aandient. Ruimte creëren voor nieuwe inzichten.

Meditatie helpt daarbij. Vanuit stilte raken we in gesprek, jouw gesprek. Je ervaart hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en de wereld om je heen. Je wordt je beter bewust van gewoonten, in denken, voelen en doen. Dat gewaar en bewust worden schept mogelijkheden. Mogelijkheden om opener en spontaner in het leven te staan. Om je vrijer te voelen. Om niet langer uit gewoonte te reageren maar een antwoord te vinden vanuit een gevoeld inzicht.

Naast één op één ontmoetingen is het ook mogelijk als team of groep af te spreken. Dan staan we stil bij een vraag of dilemma dat jullie als groep hebben. Ook dan werken we vanuit de stilte. De ontmoeting mag ook het karakter krijgen van ethische reflectie in de vorm van moreel beraad.

Reacties zijn gesloten.