DE BIZON, SYMBOOL VOOR VERBINDING

In het gedachtegoed van de Oglala Lakota belichaamt de bizon de dankbaarheid en de bereidheid om te geven.  Dankbaar voor het leven dat je hebt gekregen, bereid om te geven wat je te geven hebt.

De bizon raakte mij al bij de eerste aanblik. Deze foto’s, die ik maakte in Yellowstone, zijn niet voor niets gekozen voor mijn website. Het zijn in de indrukwekkende natuur van Yellowstone is adembenemend en vervulde mij als vanzelf met dankbaarheid en bescheidenheid.

De Oglala Lakota leven dit gedachtegoed. Zij noemen de bizon Tatanka. Hun leven was altijd sterk verweven met de bizon. Naast ‘groot’ betekent Tatanka ook ‘He who owns us’. De bizons zijn hun oudere broeders. Alles is door de natuur voortgebracht, niets is je eigen verdienste, laat staan je eigendom. Je bent wat je bent door je relatie met de ander, in de meest brede zin van het woord. ‘Mitakuye Oyasin’, zoals zij zeggen. Deze levenswijsheid raakt aan wat ik ook voel en ervaar tijdens het mediteren. Voor mij staat de bizon symbool voor verbinding. Verbinding van alles, met alles.

 

Reacties zijn gesloten.