EEN GOED GESPREK, IN STILTE

Wat gaan we doen?

We gaan samen een gesprek voeren, op basis van stilte. Meditatie zal onderdeel zijn van de ontmoeting. Daar begeleid ik bij. Door in stilte gedachten en gevoelens als wolken aan de hemel voorbij te laten trekken ontstaat er helderheid en ruimte voor nieuwe inzichten.

In de kern draait het om verbinding en vertrouwen. Vanuit het vertrouwen wat speelt in je leven onder ogen komen. Niet alleen het fijne maar ook het pijnlijke, niet alleen het makkelijke maar ook het lastige, niet alleen het blije maar ook het droevige, niet alleen het plezierige maar ook het frustrerende en de boosheid. Het ene bestaat niet zonder het andere, maar dankzij het andere.

Uitdaging is om hierin geen onderscheid meer te leren maken. Zoals ik het zelf ervaren heb: ook als het niet goed is, is het goed. Het niet meer denken in deze tegengestelde oordelen geeft mij veel rust. Of het voor jou ook zo kan werken kunnen we alleen proefondervindelijk ontdekken.

Op deze wijze kan ik mij diep verbonden voelen met de wereld om me heen en me vrij voelen in mijn doen en laten. En met de mensen om mij heen: een ieder, niemand uitgezonderd, worstelt met onvolkomenheden en probeert er het beste te maken. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden, er is geen wezenlijk onderscheid tussen jou en mij.

Reacties zijn gesloten.